Voorwoord The UNofficial Van Kooten en De Bie Homepage
Door: Prof. Dr. Ing. Akkermans
Dat de initiatiefnemers mij vroegen om een voorwoord bij haar "Unofficial Van Kooten en Bie Homepage" te schrijven, kwam voor mij niet als een verrassing. Ik wist namelijk dat ik hiervoor gevraagd zou worden, omdat de eerste naam die men in gevallen als deze noemt, in negen van de tien gevallen de mijne is.

Dit is niet verwonderlijk. Door mijn jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende stichtingen, besturen, fondsen, jury's en college's, heb ik als geen ander weet van elke geleding binnen onze samenleving. Vrijwel elke vraag in de Unofficial Van Kooten en de Bie Quiz gaf mij dan ook een stukje herkenning en ook de uitspraken van de diverse personnages die Van Kooten en De Bie, het enige ijzersterke duo dat sinds de uitvinding van de televisie in der vermakelijkheid der Nederlandse bevolking heeft standgehouden, in de loop der jaren op voortreffelijke wijze hebben neergezet, kwamen mij niet geheel onbekend voor.

Er dient hierbij echter wel vermeld te worden, dat Van Kooten en De Bie zonder mijn adviserende werkzaamheden bij het Simplistisch Verbond nooit de waardering zouden hebben gekregen die uitmondt in loftuitingen als de opzet van deze site.

In het geval van de "Unofficial Van Kooten en Bie Homepage" zou deze site zonder een inleidend schrijven van ondergetekende geen toegevoegde waarde hebben en zou de site de kwalificatie "middelmaat" krijgen. Als u bovendien nog weet dat ik zelf ook bepaald niet onaardig bedreven ben in het creëren van attractieve web-sites, al wil ik mij niet meten met het vakmanschap van de makers van deze website, dan moge duidelijk zijn dat men er niet onverstandig aan heeft gedaan de ondergetekende te vragen dit voorwoord bij hun site te schrijven; van welke taak ik mij met plezier heb gekweten.

Prof. Dr. Ir. P. Akkermans
 
 
 
 
Uiteraard is Prof. Dr. Ing. Akkermans weer
bereid gevonden een voorwoord te schrijven
Quick Links
  Startpagina
  Vraag & Aanbod
  Gastenboek
  E-mail Webmaster
HomePage De tiepetjes van Koot en Bie De interactieve Koot en Bie Quiz Geluidsfragmenten van Koot en Bie Teksten van Koot en Bie Diversen, waaronder Bibliografie,  Jacobse & Van Es, Gé en Arie, en meer .. Ruilbeurs: gevraagd en aangeboden Koot en Bie Startpagina